ما که هستیم؟

ایده ها، تفکرات و اندیشه ها، آینده ای متفاوت را تجربه خواهند کرد. پیشرفت سریع تکنولوژی و فناوری در دنیای امروز، هر ذهن خلاقی را ملزم میکند تا به دنبال یک بستر جامع و مناسب برای سهیم شدن در این مسیر پیشرفت باشد. خانه خلاق و نواوری تم جایی ست که تمامی منابع و ملزومات رشد ایده را کنار هم جمع آوری کرده است. خانه خلاق و نوآوری تم، گاهی نقش یک کارخانه پر تکاپو را دارد برای تولید ایده و محصول و گاهی نقش یک ایستگاه را دارد برای پرورش و بهینه سازی یک استارتاپ. نقش مهم و اساسی خانه خلاق تم اجماع یک اکوسیستم چند جانبه است. اکوسیستمی که متشکل از عناصر کلیدی رشد هر کسب و کار هستند. مجموعه ای که توانسته با کنار هم آوردن شبکه ای وسیع از منتور ها، سرمایه گذارن، متخصصین، مشتریان و مخاطبان استراتژیک، راه میانبری برای شکل گیری و تثبیت یک ایده یا استارتاپ باشد. خانه خلاق و نوآوری تم، یک مفهوم است، نه یک رویا !

خدمات تم

درخواست فضای کار

ثبت ایده برای شتابدهی

درخواست مشاوره شرکتی

تیم های ما

بلاگ تم

This is the heading